Sublime Text Personal Settings

Favorite Snippets Close_windows_when_empty — Closes the whole window if there are only empty tabs open when you hit cmd + w.

  Folder_exclude_patterns — Set up folder exclusion for commonly used directories in your projects.

Font_ — Set type preferences for readability. Obviously, a monospaced font like Source Code Pro from Adobe would […]

Setting up Composer globally for Laravel 4

An easy way to set up composer globally is to follow the instructions on getcomposer.org site:

Now I can use composer by invoking just the composer command. Optional way to do it, is to set up an alias:

and

Ubuntu 14.04’e Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) paketinin kurulması

LAMP Nedir?

LAMP terimini açmak gerekirse, Linux işletim sisteminde Apache Web Sunucusunun bulunması, Verilerin Mysql ile tutulması ve dinamik içeriğin PHP ile oluşturulmasıdır.

En büyük avantajlarından birisi bu dördünün de açık kaynak olmasıdır.

Bu anlatımdaki kurulum Ubuntu 14.04.1’de denenmiştir

Adım 1 – Apache Kurulumu

Apache dünyada en popüler web sunucudur. Ubuntu’nun paket yöneticisi olan apt ile kurulum yapacağımız için işimiz çok basit olacak.

Öncelikle paket veritabanını güncelleyelim

Apache2’yi kuralım

Kurulumdan sonra Apache2’nin çalışma durumunu öğrenmek için herhangi bir web tarayıcısından

adresini kullanabilirsiniz.

Adım 2 – MySQL Kurulumu

MySQL, bir veritabanı yönetim sistemidir.

Bu sefer MySQL’in yanında yardımcı(helper) paketler de kuracağız. Diğer paketlerle bağlantımızı sağlayacak.

Kurulum sırasında MySQL için şifre soracaktır.

Şimdi MySQL için biraz güvenlik önlemleri alalım. Eğer sadece geliştirme ortamı için kurulum yapıyorsanız aşağıdakileri incelemenize gerek yok diğer adıma geçebilirsiniz. Sadece production ortamı içindir.

MySQL sistem tablolarını oluşturtalım

Güvenlik amaçlı basit bir script çalıştıracağız. Girişleri olabildiğince kısıtlayacağız.

Script sırasında root şifresi isteyecektir. Kurulumda girdiğiniz şifreyi girin.

Remove anonymous users ? : Üye oluşturmaya gerek kalmadan giriş yapılmasını sağlar. Production ortamı için Yes diye cevaplayalım.

Disallow root login remotely ? : root kullanıcısının SADECE “localhost”‘dan giriş yapabilmesini sağlayacağız. Böylece root şifresi bilinse de sadece ana makineden giriş yapılabilir. Bu yüzden Yes diye cevaplayalım.

Remove test database and access to it ? : Varsayılan olarak MySQL, ‘test’ isminde bir veritabanı oluşturabilir ve herkesin erişebilmesini sağlar. Production ortamı için gereksiz olacaktır, bu yüzden Yes diye cevaplayalım.

Reload privilege tables now ? : İşlemlerin tam çalışması için yetki tablolarının güncellenmesi gerekiyor. Yes diye cevaplayalım.

Adım 3 – PHP Kurulumu

PHP, dinamik verilerin gösterimi, SQL veritabanlarından bilgilerinin alınması ve işlemlerin yönetilmesini sağlayacaktır.

PHP ile beraber helperları da yükleyelim

Apache, varsayılan olarak dizin arama işlemlerinde index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm dosyaları sırayla aranmaktadır. index.php‘yi biraz öne alacağız.

Bunun için dir.conf dosyasını düzenleyelim.

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf index.html’den hemen sonra alabilirsiniz.

PHP’nin çalışması için Apache’nin yeniden başlatılması yani Apache’nin konfigürasyon dosyalarına tekrar bakması gerekiyor.

PHP Modüllerinin Kurulması

Yüklenebilir PHP5 Modülleri için şu şekilde arama yapabilirsiniz

Yükleyeceğiniz modülleri belirledikten sonra şöyle kurulum yapabilirsiniz

## Adım 4 – PHP’nin Test Edilmesi PHP‘yi test etmek için çok basit bir PHP kodu yazacağız.

BONUS – PHPMyAdmin Kurulumu

PHPMyAdmin’i kuralım

Web server olarak apache2‘yi seçin

dbconfig-common’un düzenleme yapmasına izin verin

MySQL ve PHPMyAdmin şifresini girin

Kurulum bittikten sonra Apache’ye PHPMyAdmin dosyasını ekleyeceğiz.

En alta Include ekleyeceğiz.

Apache’yi yeniden başlatalım

Kontrol amaçlı aşağıdaki adrese gidebilirsiniz

BONUS – Sanal Sunucu Oluşturma

Projelerinizde sürekli localhost/ kullanmak yerine projenize özel sanal sunucu oluşturabilirsiniz.

Örneğin AwesomeProject projeniz için

Çalışma Dizini: /var/www/awesomeproject/public_html

Log Dizini : /var/www/awesomeproject/logs

Site Adresi : http://awesomeproject/

Bu şekilde daha düzenli ve rahat olacaksınız.
Klasörlerin oluşturulması

Yetkilerin verilmesi

Örnek Sayfa Oluşturulması

Sanal sunucuyu test etmek için örnek bir sayfa oluşturacağız. Sanal sunucumuz içerisinde bir index.html dosyası oluşturalım.

İçerisine

Sanal Sunucu: projeadi
Sanal Sunucu Dosyasının Oluşturulması

Sanal sunucu dosyası oluşturalım.

İçerisine aşağıdakileri yapıştırabilirsiniz fakat projeadi yazdığım yerleri kendinize göre düzenleyin.

Dosyayı kaydedin ve kapatın.

Yeni sanal sunucunun çalışması için aktifleştirmemiz ve Apache’yi yeniden başlatmamız gerekiyor

I) PHP Nesne Tabanlı Programlama

Bu bölümde, PHP hakkında nesne tabanlı programlama (OOP – object-oriented programming) üzerine bilgi vermeye çalışacağım. PHP 5 ile OOP yapısı tamamen desteklenir oldu. OOP’da temel programlama kavramları şunlardır: Abstraction (Soyutlama) Polymorphism (Çok biçimlilik) Encapsulation (Sarmalama) Inheritance (Kalıtım) Soyutlama, problemi çözerken ilgili metodların belli parçalar halinde yazılarak kodların basit ve anlaşılır hale getirilmesidir diyebiliriz. Çok biçimlilik […]

MySQL DATETIME Alanında DATE Tipi ile Sorgu Yapmak

Merhaba arkadaşlar ; Bir süre önce DATETIME verisi ne göre içerik çekmem gerekmişti ve normal sorgu işlemlerinde saat:tarih:saniye degerlerininde bulunmasından dolayı sorgunuz saçmalayacaktır. Bunun önüne geçebilmeniz için size örnek bir sorgu asagıda yer almaktadır.   Kısaca, DATETIME alanı MySQL DATE() fonksiyonu ile dönüştürerek sorgulamaktır. Buyrun örnek soegu.

 

GİT Kullanımı – Versiyon Kontrol Sistemleri

Git

Git ve Github kullanmak cok açıdan çok avantajlıdır. Bir deponun, ya da projenizin yaşadığı alan, tek bir merkezden yönetilmediği için aynı anda farklı kişiler aynı proje üstünde çalışabilir. Dünyada çok popüler olan Git, Github websitesi ile kullanılınca hem daha kolay hem de sosyalleşir. Aşağıdakı önemli terimleri anladığınız an Git felsefesinide kapmış olursunuz.

  • Depo/Repo: Kodlarınızın ve dosyalarınızın bulunduğu yer.
  • Commit: Kendi çalıştığınız katkı ya da gönderiyi repoya geri gönderirsiniz. Kim ne zaman ne değişiklikler yapmış onu görebilirsiniz.
  • Merge: İki farklı versiyonu birleştirmek.
  • Fork: Beğendiğiniz bir repoyu üstünde çalışmak için kendinize uyarmak.
  • Pull request: Üstünde çalıştığınız bir dosyayı commit ettikten sonra orijinal repoya geri eklemek isterseniz yapacağınız işlem.
  • Branch/dal: Bir projenin reposunu farklı bir şeye dönüştürmek isterseniz kendi branchinizi yaratabilirsiniz.

İyi commit nasıl yapılır?

  • Her bir değişikliği tek bir commite koyarsanız daha sonra geri almak istediğinizde tümden herşeyi geri almak zorunda kalmazsınız.
  • Her commit için açıklama zorunludur. Bir satır tam olarak ne değiştirdiğinizi yazarsanız ekibinizdeki öbür arkadaşlarınız kolaylıkla anlarlar. Mesela:

    git commit -m “bla.txt dosyasında buton rengini değiştirdim”

Komutlar

git init:

Bilgisayardaki bir dosyayı repo yaparsınız.

$ git clone URL

Olduğunuz dosyaya internette olan bir repoyu klonlarsınız.

$ git add bla.txt

bla.txt’i commit için eklemiş olursunuz

$ git commit -m “yorumlar”

bla.txt’i commit yapmış oluyorsunuz

git pull origin master

birleşmemiş değişiklikler varsa ilk önce onları merge eder

$ git push origin master

master branch’ine yaptığınız commit’i gönderirsiniz