in Linux

GİT Kurulumu ve BRANCH

GİT

yüklemek için;
sudo apt-get install git
sudo apt-get install vim(Vim bir metin düzenleyicidir.)

 • #mkdir git
 • #cd git
 • #git init
 • #vim git.txt (bişeyler yazın kaydedin)
 • #git add git.txt
 • #git commit -m “yeni bir git.txt dosyası eklendi”
 • #git status

BRANCH

 • #git branch(git init yazıldığında otomatik olarak oluşur)
 • #git branch new_branch
 • #git branch(hangi branch de olduğumuzu gösterir)
 • #git checkout new_branch(branch değişimi için)
 • #git merge new_branch(branch birleşimi yapar)