in Laravel

Şu sıralar uğraşmaktan zevk aldığım, hakkında yeni şeyler öğrenmek için yanıp tutuştuğum PHP Framework olan Laravel’i sizlere takdim edeyim. Bugün size Laravel‘in Windows üzerinde kurulumunu göstereceğim.

Öncelikle localhost olarak ben WAMP kullanıyorum sizlere de tavsiye ederim. Kurulumuda WAMP üzerinden anlatacağım için yüklemenizde fayda görüyorum.

WAMP’ı da yükledikten sonra Laravel’in son sürümünü sitesinden indiriyoruz.

\wamp\www içinde yeni bir klasörü oluşturuyoruz.
* laravel adında klasör oluşturdum. (Dosya adı sizin projenize bağlıdır.)
1-) laravel klasörünün içine sitesinden indirdiğimiz Laravel Framework’ünün son sürümün dosyalarını klasöre atıyoruz.

2-) \application\config\application.php dosyasındaki

index ve url ayarlarını yukarıda gördüğünüz gibi düzenleyin.

3-) Aynı dosyadaki key değişkenini de değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü Laravel şifreleme algoritmasında bu atadığınız anahtarı baz alarak şifreleme yapıyor. Eğer otomatik değiştirmek isterseniz Laravel’in artisan’ını kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece aşağıdaki kodu yazmaktır. Artisan sizin için otomatik anahtar üretecektir.
php artisan key:generate

4-) Sıra C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
dosyasını düzenlemeye geldi. Sayfanın en altına
127.0.0.1 laravel.dev
satırını ekliyoruz ve hosts dosyasıyla işimiz bitiyor.

5-) Şimdi sanal hostumuzu aktif edelim ve düzenleyelim.

\wamp\bin\apache\(apache sürümü)\conf\httpd.conf
dosyasını açalım. ve virtualhost’u aktif edelim. Nasıl mı çok kolay:
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
satırını aratıyoruz ve önündeki diyez işaretini kaldırıyoruz işlem tamam artık sanal hostumuz aktif bir şekilde çalışmakta şimdi ayarlarımızı yapalım.

6-) \wamp\bin\apache\(apache sürümü)\conf\extra\httpd-vhosts.conf dosyasına giriyoruz ve aşağıdaki satırları uygun bir yere ekliyoruz.
DocumentRoot “c:/wamp/www/laravel/public”
ServerName laravel.dev
<Directory “c:/wamp/www/laravel/public”>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
Order Allow,Deny
Allow from all
AllowOverride all

7-) Bu işlemler bittikten sonra WAMP Serverımızı baştan başlatıyoruz ve laravel.dev adresi emrinize amadedir.

İşlem tamam artık Laravel’i keşfetmeye başlayabilirsiniz.