in Php

PHP Trait Kullanımı

PHP 5.4 ile gelen trait PHP’ye multi-inheritance özelliği getirdi. PHP’de 5.4 ten önce sınıflar sadece single-inheritance alabiliyordu. PHP trait bu duruma çok iyi bir çözüm oldu. Daha esnek bir yapı getirdi.

PHP’de trait nasıl kullanılır?
trait bir kendi başına bir sınıf gibidir. Ama bu trait lerden nesneler kuramıyoruz. Sadece yeni sınıflarda genişletebiliyor yeni metodlar ve alanlar ekleyebiliyoruz. Bir sınıfta istediğimiz kadar trait, bir trait ‘ide istediğimiz kadar sınıfın içinde kullanabiliyoruz. Bir sınıf içinde trait kullanmak için use anahtar kelimesini kullanıyoruz. Namespace ile karıştırılmamalıdır.
diyagram_1
Örnek bir trait kullanımı

Çıktı:

Yukarıdaki multi-inheritance için basit bir örnekti. Bir çok sınıf bir çok trait için bir örnek yapalım.

diyagram_2

Çıktı: